అద్భుత ప్రయత్నం ‘చంద్రహారం’

హీరో లేకుండానే అలోకగా ఆడేసిన ‘పాపం పసివాడు’

బెంగాలి నవలకు తెలుగు అలంకారం ‘అర్ధాంగి’

నిబంధనల చెరలో అలనాటి తెలుగు వర్ణ చిత్రాలు

అమ్మ కోరిక తీరుస్తా : సాయి కుమార్

saikumar sa 1 saikumar sa 2

కధానాయిక ‘తషు కౌశిక్ ‘

ద్విపాత్రాభినయం చేసిన తొలి కధానాయిక ‘నాగరాజ కుమారి’

ఆదిలో తిరస్కారం….ఆపై పురస్కారం..’కన్యాశుల్కం’

తెలుగు తెరపై తొలి అరబ్బీ మురబ్బా ‘లైలా మజ్ను’

కధానాయిక ‘మమతామోహన్ దాస్’