సంగీత దర్శకుడు ‘రమణ గోగుల’

సంగీత దర్శకుడు ‘సి.ఆర్. సుబ్బరామన్’

సంగీత దర్శకుడు ‘మిక్కీ.జె.మేయర్’

సంగీత దర్శకుడు ‘మాధవపెద్ది సురేష్’

సంగీత దర్శకుడు సుసర్ల దక్షిణామూర్తి మృతి

అయిదున్నర దశాబ్దాల క్రితం ‘సంతానం’ (1955) చిత్రం కోసం ఘంటసాల పాడిన ‘చల్లని వెన్నెలలో చక్కని కన్నె సమీపములో…’ పాట ఇప్పటికీ…

సంగీత దర్శకుడు ‘దేవిశ్రీ ప్రసాద్’

అందరి కంటే మాస్‌ నేనేపాట వింటున్నప్పుడు.. మనకు తెలియకుండానే కాళ్లు నాట్యం చేస్తుంటే… అది దేవీశ్రీప్రసాద్‌ మహిమ. సంగీతం చెవులను తాకుతున్నప్పుడు..…

సంగీత దర్శకుడు ‘శేఖర్ చంద్ర’

 

సంగీత దర్శకుడు ‘చక్రి’

కాలేజీ సిలబస్ లో ‘రెహమాన్’ సంగీతం

సంగీత దర్శకురాలు ‘వింజమూరి అనసూయాదేవి’