గీతరచయిత ‘గోరటి వెంకన్న’

lyricist goreti venkanna