ద్విపాత్రాభినయం చేసిన తొలి కధానాయిక ‘నాగరాజ కుమారి’