నాయిక ‘రాశిఖన్నా’

heroine rasikhanna 1 heroine rasikhanna 1 (2)IMG_1583 (1)heroine rasikhannaheroine rasikhanna19_10_2014_002_003