సినిమా టిక్కెట్ రేటు పెరిగిందోచ్…!

cinema ticket e cinema ticket cinema ticket 1 cinema ticket 2