సినిమా పరిశ్రమలో సంచలనం సృష్టించిన ‘లక్ష్మికాంతాన్’ హత్య కేసు