సినీనటుడు నాగార్జున గుప్పిట్లో ‘తమ్మిడి చెరువు’

nagarjuna n contravarsy 1 nagarjuna n contravarsy 2 nagarjuna n contravarsy 3 nagarjuna n contravarsy 4hero nagarjuna vivaadam