2013 తెలుగుసినిమా విశ్లేషణ

  కధానాయకుల పై విశ్లేషణ  మారిన మార్కెట్‌ ట్రెండ్‌కి అనుగుణంగా ఇప్పుడు ఏ భారీ సినిమా అయినా వందల కొద్దీ థియేటర్లలో…