దర్శకుడు ‘కుమార్ నాగేంద్ర’ (గుండెల్లో గోదారి)

eenadu article photo